203/2018 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ’ αριθμ. 20005/30.05.2018 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου