Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια

image

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimera Αθηνών λειτουργούν από το 2021 τον διευρυμένο Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια στο Ίλιον. To έργο «Πρόληψη και Έγκαιρη διάγνωση της Άνοιας (Συμβουλευτικός “Σταθμός” για την Άνοια στο Δήμο Ιλίου)» είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» και από εθνικούς πόρους.

Μέσα από την λειτουργία και τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Σταθμού ωφελούνται άμεσα άνθρωποι που έχουν άνοια ή διαταραχές μνήμης καθώς και οι οικογένειές τους.

Με απώτερο στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων με άνοια αλλά και των οικογενειών τους, ο Συμβουλευτικός Σταθμός λειτουργεί σαν ανοιχτή μονάδα φροντίδας παρέχοντας μεταξύ άλλων υπηρεσίες για την εκτίμηση των νοητικών λειτουργιών και την κλινική αξιολόγηση ατόμων άνω των 60 ετών. Παράλληλα ενισχύει τις νοητικές λειτουργίες ατόμων με άνοια αλλά και υγιών ηλικιωμένων που στοχεύουν στην πρόληψη μέσω οργανωμένων παρεμβάσεων καθώς επίσης εκπαιδεύει και στηρίζει τις οικογένειες ατόμων με άνοια συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια δημιουργίας μιας φιλικής κοινότητας για την άνοια.

Διεύθυνση: Κτίριο « ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», ΕΙΣΟΔΟΣ Β

Φιλιατών & Πλουτάρχου, Ίλιον

Τηλέφωνο: 2132141313

Email: kentroilion@gmail.coma

Υπεύθυνη Έργου: Δρ. Αρετή Ευθυμίου

Συντονίστρια Ψυχολόγος: κ. Άνκα Δαβίλα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Συμβουλευτικού Σταθμού επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα του έργου anoia.ilion.gra

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άνοια, τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που παρέχει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε ανθρώπους με άνοια και τις οικογένειές τους μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  https://alzheimerathens.gr/a

Το έργο εντάσσεται στις «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» ΟΠΣ 5063309 (αριθ. 17440/11-03-2021).

Χρηματοδότηση