375/2018 – Συμμετοχή αιρετών στο Θεματικό Συνέδριο «Ο Ρόλος των Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους Δήμους» (Ηγουμενίτσα 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2018

375/2018 – Συμμετοχή αιρετών στο Θεματικό Συνέδριο «Ο Ρόλος των Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους Δήμους» (Ηγουμενίτσα 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2018