102/2018 – Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην 51η Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαριότητας πόλης «IFAT» που θα διεξαχθεί στις 14 – 18 Μαρτίου 2018 στο Μόναχο

102/2018 – Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην 51η Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαριότητας πόλης «IFAT» που θα διεξαχθεί στις 14 – 18 Μαρτίου 2018 στο Μόναχο