106/2016 – Συμμετοχή σε συνέδριο Αιρετών – Μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας