242/2012 – Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

242/2012 – Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

ADS2422012.pdfa