208/2011 – Συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση υπ’ αριθμ. 37/2011 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

208/2011 – Συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση υπ’ αριθμ. 37/2011 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

Συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση υπ’ αριθμ. 37/2011 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

ADS2082011.pdfa