264/2011 – Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα σίτισης απόρων κατοίκων του Δήμου που υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών & Πετρουπόλεως

264/2011 – Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα σίτισης απόρων κατοίκων του Δήμου που υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών & Πετρουπόλεως

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα σίτισης απόρων κατοίκων του Δήμου που υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών & Πετρουπόλεως

ADS2642011.pdfa