267/2017 – Συμπλήρωση της με αρ. 200/2017 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

267/2017 – Συμπλήρωση της με αρ. 200/2017 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ