Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. απόφασης 2/24-1-2011 Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου