060/2011 – Συμπλήρωση της 333/2010 Α.Δ.Σ. ως προς την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

060/2011 – Συμπλήρωση της 333/2010 Α.Δ.Σ. ως προς την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Συμπλήρωση της 333/2010 Α.Δ.Σ. ως προς την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

ADS0602011.pdfa