116/2012 – Σφράγιση & αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΜΠΕΙΤΕ ΦΑΤΕ «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Ε.Π.Ε.», επί της οδού Θηβών 521, στο Ίλιον, λόγω τροποποίησης των υγειονομικών όρων του καταστήματος

116/2012 – Σφράγιση & αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΜΠΕΙΤΕ ΦΑΤΕ «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Ε.Π.Ε.», επί της οδού Θηβών 521, στο Ίλιον, λόγω τροποποίησης των υγειονομικών όρων του καταστήματος