033/2014 – Σφράγιση και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, επί της οδού Αγ. Φανουρίου 84 (κ3), στο Ίλιον, λόγω τροποποίησης & επέκτασης αυτού

033/2014 – Σφράγιση και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, επί της οδού Αγ. Φανουρίου 84 (κ3), στο Ίλιον, λόγω τροποποίησης & επέκτασης αυτού