015/2012 – Σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για εξήντα (60) ημέρες, του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ, επί των οδών Αφροδίτης 35 & Ελένης 15 (κ2), στο Ίλιον, λόγω συμπλήρωσης δώδεκα (12) βεβαιωμένων παραβάσεων

015/2012 – Σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για εξήντα (60) ημέρες, του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ, επί των οδών Αφροδίτης 35 & Ελένης 15 (κ2), στο Ίλιον, λόγω συμπλήρωσης δώδεκα (12) βεβαιωμένων παραβάσεων

Σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για εξήντα (60) ημέρες, του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ, επί των οδών Αφροδίτης 35 & Ελένης 15 (κ2), στο Ίλιον, λόγω συμπλήρωσης δώδεκα (12) βεβαιωμένων παραβάσεων

AEPZ0152012.pdfa

015/2012 – Σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για εξήντα (60) ημέρες, του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ, επί των οδών Αφροδίτης 35 & Ελένης 15 (κ2), στο Ίλιον, λόγω συμπλήρωσης δώδεκα (12) βεβαιωμένων παραβάσεων