093/2016 – Σφράγιση της αποθήκης και του παρασκευαστηρίου για την «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας Γρηγορόπουλου Σπυρίδωνα, επί των οδών Ιπποδαμείας 92 & Ιφιγενείας στο Ίλιον, λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

093/2016 – Σφράγιση της αποθήκης και του παρασκευαστηρίου για την «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας Γρηγορόπουλου Σπυρίδωνα, επί των οδών Ιπποδαμείας 92 & Ιφιγενείας στο Ίλιον, λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

093/2016 – Σφράγιση της αποθήκης και του παρασκευαστηρίου για την «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας Γρηγορόπουλου Σπυρίδωνα, επί των οδών Ιπποδαμείας 92 & Ιφιγενείας στο Ίλιον, λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας