055/2014 – Σφράγιση της εγκατάστασης του «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ», ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 67Α εντός του περιβαλλοντικού πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Ίλιον, επειδή στερείτο της νόμιμης άδειας λειτουργίας & εγκατάστασης

055/2014 – Σφράγιση της εγκατάστασης του «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ», ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 67Α εντός του περιβαλλοντικού πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Ίλιον, επειδή στερείτο της νόμιμης άδειας λειτουργίας & εγκατάστασης

055/2014 – Σφράγιση της εγκατάστασης του «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ», ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 67Α εντός του περιβαλλοντικού πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Ίλιον, επειδή στερείτο της νόμιμης άδειας λειτουργίας & εγκατάστασης