044/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ιδιοκτησίας «Καπουτσίνο εταιρεία προϊόντων καφέ Ε.Π.Ε.» επί της οδού Ευαγγελιστρίας 35, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

044/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ιδιοκτησίας «Καπουτσίνο εταιρεία προϊόντων καφέ Ε.Π.Ε.» επί της οδού Ευαγγελιστρίας 35, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

044/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ιδιοκτησίας «Καπουτσίνο εταιρεία προϊόντων καφέ Ε.Π.Ε.» επί της οδού Ευαγγελιστρίας 35, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.