085/2016 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης και παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος – αναψυχής» ιδιοκτησίας Δρουβιώτη Νικολέτας επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 70 (Κ2) στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

085/2016 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης και παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος – αναψυχής» ιδιοκτησίας Δρουβιώτη Νικολέτας επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 70 (Κ2) στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

085/2016 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης και παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος – αναψυχής» ιδιοκτησίας Δρουβιώτη Νικολέτας επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 70 (Κ2) στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας