086/2016 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης και παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας «F.E. GOLOSO Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 70 – 72 στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

086/2016 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης και παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας «F.E. GOLOSO Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 70 – 72 στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

086/2016 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης και παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας «F.E. GOLOSO Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 70 – 72 στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας