029/2017 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ι. ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», επί της οδού Ιλίου 3, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

029/2017 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ι. ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», επί της οδού Ιλίου 3, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας