028/2017 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος – αναψυχής» ιδιοκτησίας Χαρατσίδου Ελένης του Κωνσταντίνου, επί των οδών Ευαγγελιστρίας 22 & Αιακού 14, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

028/2017 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος – αναψυχής» ιδιοκτησίας Χαρατσίδου Ελένης του Κωνσταντίνου, επί των οδών Ευαγγελιστρίας 22 & Αιακού 14, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

028/2017 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος – αναψυχής» ιδιοκτησίας Χαρατσίδου Ελένης του Κωνσταντίνου, επί των οδών Ευαγγελιστρίας 22 & Αιακού 14, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας