034/2016 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος και αναψυχής» ιδιοκτησίας “Σ. Παρτασίδης – Α. Βοϊδήλας Ο.Ε”, επί των οδών Δαναών 50 & Κάλχου, στο Ίλιον, στερούμενος της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

034/2016 – Σφράγιση του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος και αναψυχής» ιδιοκτησίας “Σ. Παρτασίδης – Α. Βοϊδήλας Ο.Ε”, επί των οδών Δαναών 50 & Κάλχου, στο Ίλιον, στερούμενος της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας