014/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ιδιοκτησίας ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, επί των οδών Ευαγγελιστρίας 30 – 32 & Πριάμου 53 στο Ίλιον, στερούμενος της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

014/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ιδιοκτησίας ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, επί των οδών Ευαγγελιστρίας 30 – 32 & Πριάμου 53 στο Ίλιον, στερούμενος της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

014/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ιδιοκτησίας ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, επί των οδών Ευαγγελιστρίας 30 – 32 & Πριάμου 53 στο Ίλιον, στερούμενος της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας