043/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ιδιοκτησίας «Δενδρινός Φώτης & Σία Ο.Ε.» επί των οδών Βρυσήιδος 56 & Δαναών 45, στο Ίλιον, στερούμενος της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

043/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ιδιοκτησίας «Δενδρινός Φώτης & Σία Ο.Ε.» επί των οδών Βρυσήιδος 56 & Δαναών 45, στο Ίλιον, στερούμενος της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

043/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ιδιοκτησίας «Δενδρινός Φώτης & Σία Ο.Ε.» επί των οδών Βρυσήιδος 56 & Δαναών 45, στο Ίλιον, στερούμενος της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.