060/2014 – Σφράγιση, του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Δ. & Π. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε., επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23, εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής

060/2014 – Σφράγιση, του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Δ. & Π. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε., επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23, εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής

060/2014 – Σφράγιση, του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Δ. & Π. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε., επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23, εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής