031/2014 – Σφράγιση του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ιδιοκτησίας ΚΑΠΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΗ, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 7 , στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής

031/2014 – Σφράγιση του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ιδιοκτησίας ΚΑΠΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΗ, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 7 , στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής