032/2014 – Σφράγιση του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ», ιδιοκτησίας ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της οδού Λ. Παλατιανής 49 (κ1), στο Ίλιον, λόγω στέρησης της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας

032/2014 – Σφράγιση του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ», ιδιοκτησίας ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της οδού Λ. Παλατιανής 49 (κ1), στο Ίλιον, λόγω στέρησης της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας

032/2014 – Σφράγιση του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ», ιδιοκτησίας ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της οδού Λ. Παλατιανής 49 (κ1), στο Ίλιον, λόγω στέρησης της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας