038/2014 – Σφράγιση, του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, επί των οδών Λεχείου 18 & Γρηγορίου Ε’ 29, στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής

038/2014 – Σφράγιση, του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, επί των οδών Λεχείου 18 & Γρηγορίου Ε’ 29, στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής

038/2014 – Σφράγιση, του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, επί των οδών Λεχείου 18 & Γρηγορίου Ε’ 29, στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής