066/2016 – Σφράγιση του καταστήματος «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ με παρασκευαστήριο – Καφετέρια» ιδιοκτησίας «Τσονάκα Κωνσταντίνα & Σία Ο.Ε.» επί των οδών Νέστορος 121 & Πατρόκλου 68 στο Ίλιον, στερούμενος της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

066/2016 – Σφράγιση του καταστήματος «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ με παρασκευαστήριο – Καφετέρια» ιδιοκτησίας «Τσονάκα Κωνσταντίνα & Σία Ο.Ε.» επί των οδών Νέστορος 121 & Πατρόκλου 68 στο Ίλιον, στερούμενος της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

066/2016 – Σφράγιση του καταστήματος «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ με παρασκευαστήριο – Καφετέρια» ιδιοκτησίας «Τσονάκα Κωνσταντίνα & Σία Ο.Ε.» επί των οδών Νέστορος 121 & Πατρόκλου 68 στο Ίλιον, στερούμενος της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας