061/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ επί της οδού Σκουφά 165 στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας