035/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ««ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Μαυροματάκη Γεράσιμου, επί της οδού Λεωφ. Πετρουπόλεως 40 στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

035/2016 – Σφράγιση του καταστήματος ««ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Μαυροματάκη Γεράσιμου, επί της οδού Λεωφ. Πετρουπόλεως 40 στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας