017/2018 – Σφράγιση του καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ιδιοκτησίας ΔΑΔΙΤΣΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, επί της οδού Θέτιδος 106, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας

017/2018 – Σφράγιση του καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ιδιοκτησίας ΔΑΔΙΤΣΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, επί της οδού Θέτιδος 106, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας

017/2018 – Σφράγιση του καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ιδιοκτησίας ΔΑΔΙΤΣΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, επί της οδού Θέτιδος 106, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας