015/2018 – Σφράγιση του καταστήματος «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επί των οδών Ανδ. Παπανδρέου 118 & Καρπενησίου 1, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας

015/2018 – Σφράγιση του καταστήματος «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επί των οδών Ανδ. Παπανδρέου 118 & Καρπενησίου 1, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας

015/2018 – Σφράγιση του καταστήματος «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επί των οδών Ανδ. Παπανδρέου 118 & Καρπενησίου 1, στο Ίλιον, λόγω έλλειψης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας