Σχέδιο Δράσης του Δήμου Ιλίου για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Σχέδιο Δράσης του Δήμου Ιλίου για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Στην εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για τον περιορισμό διασποράς του Covid-19 στους χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του, προχώρησε ο Δήμος Ιλίου. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε ομάδα διαχείρισης με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Τμήματος ΚΑΠΗ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Παναγιώτα Χριστούλη και σκοπό την έγκαιρη, αποτελεσματική, προληπτική αλλά και κατασταλτική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

Το Σχέδιο Δράσης αφορά τη λήψη μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών στον Δήμο, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων Υπουργείων, οι οποίες θα αναθεωρούνται ανάλογα με τις εξελίξεις. Κύριο στοιχείο του είναι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης μεταξύ των εργαζομένων, η διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, η άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που ανακύπτει και η εξασφάλιση ασφαλούς χώρου εργασίας για υπαλλήλους και κοινό.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:

«Η πανδημία COVID-19 είναι από τις χειρότερες υγειονομικές κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αντιμετώπισή της είναι μια πρόκληση και μια πρόσκληση ταυτόχρονα σε όλους για συνεργασία, υπευθυνότητα και αυστηρή τήρηση των οδηγιών. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήσαμε το Σχέδιο Δράσης του Δήμου, με σκοπό να παρέχουμε σε εργαζόμενους και επισκέπτες ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Διότι, η ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας, την κοινωνία και τους δικούς μας ανθρώπους παραμένει το μεγαλύτερο όπλο απέναντι σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία της ζωής μας».

 

*Επισυνάπτεται σε μορφή pdf το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης Covid-19 του Δήμου Ιλίου

Σχέδιο Δράσης του Δήμου Ιλίου για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID 19a

 

PR20201106 Σχέδιο Δράσης του Δήμου Ιλίου για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίαςa