Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπαίδευσης

 
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/10 και την υπ’ αριθμ. 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Σχολείων του Δήμου μας σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου».
 
 
Σκοπός της ως άνω Σχολικής Επιτροπής είναι:
 
 
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.
γ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.
δ) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
ε) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

Προέδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΡΕΒΒΑΤΑ ΜΑΡΙΑ

Αντιπροέδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΚΡΕΒΒΑΤΑ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος)

ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Αντιπρόεδρος)

ΛΙΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΕΣ

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Δ/ντής του 14ου Δημοτικού Σχολείου
ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δ/ντης του 2ου Δημοτικού Σχολείου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δ/ντρια 6ου Νηπιαγωγείου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νέστορος 101, 1ος  Όροφος,
Τηλ.: 213 2030 004, 213 2030 005 και 213 2030 008
Φαξ: 210 2630 122
Αναρτήσεις Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ιλίου στην Διαύγεια: