023/2011 – Σύσταση Παγίας Προκαταβολής, ορισμός υπολόγου και καθορισμός δαπανών για το οικονομικό έτος 2011 και αναφέρει στην Επιτροπή ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου

023/2011 – Σύσταση Παγίας Προκαταβολής, ορισμός υπολόγου και καθορισμός δαπανών για το οικονομικό έτος 2011 και αναφέρει στην Επιτροπή ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου

Σύσταση Παγίας Προκαταβολής, ορισμός υπολόγου και καθορισμός δαπανών για το οικονομικό έτος 2011 και αναφέρει στην Επιτροπή ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου

aoe0232011.pdfa