Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Οδηγός διαδικασιών και δικαιολογητικών
Τμήματος  Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές σας με το ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του Δήμου εμφανίζονται σε μορφή pdf.

Μπορείτε να “κατεβάσετε” το συνημμένο αρχείο στον υπολογιστή σας, να το εκτυπώσετε, να το συμπληρώσετε και να το προσκομίσετε στην υπηρεσία. 

Αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος κομμωτή-κουρέαa

Αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιώνa

Αίτηση Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίουa

Διαδικασία Εκμίσθωσης Περιπτέρουa

Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Εγκατάστασηςa

Δικαιολογητικά Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή Κουρέαa

Δικαιολογητικά Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών Ποδιώνa 

Ημερομηνίες Πανηγυριών 2022a 

Θρησκευτικές Εμποροπανήγυρειςa

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή, από της 8 πμ. έως 3 μμ. στα τηλέφωνα της υπηρεσίας: 213 2030 157, 213 2030 182, 213 2030 158

Το ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του Δήμου βρίσκεται στο Δημαρχείο στην διεύθυνση, Κάλχου 48-50, 2ος Όροφος