045/2016 – Τροποποίηση (αποχαρακτηρισμός) της οδού Ιδομενέως από πεζόδρομο σε δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων.