Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διαδραστικών πινάκων»

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διαδραστικών πινάκων»

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διαδραστικών πινάκων»

ade4862010.pdfa