052/2018 – Τροποποίηση της από 04.01.2018 σύμβασης με την ACE HELLAS A.T.E. και σύναψη νέας με την Unisystems A.E.E. για την υπηρεσία «Συμβόλαια Συντήρησης Λογισμικού 2018 2η ομάδα»

052/2018 – Τροποποίηση της από 04.01.2018 σύμβασης με την ACE HELLAS A.T.E. και σύναψη νέας με την Unisystems A.E.E. για την υπηρεσία «Συμβόλαια Συντήρησης Λογισμικού 2018 2η ομάδα»