269/2017 – Τροποποίηση της αρ. 114/2015 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ένταξη του Δήμου Ιλίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας του Π.Ο.Υ.», ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής

269/2017 – Τροποποίηση της αρ. 114/2015 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ένταξη του Δήμου Ιλίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας του Π.Ο.Υ.», ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής