057/2011 – Τροποποίηση της με αριθμό 33/28-02-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το έργο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η5/11»

057/2011 – Τροποποίηση της με αριθμό 33/28-02-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το έργο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η5/11»

Τροποποίηση της με αριθμό 33/28-02-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το έργο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η5/11»

AOE0572011.pdfa