044/2014 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 242/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετατροπή της οδού Νικηταρά από μονής σε διπλής κατεύθυνσης και παράλληλα την εκ περιτροπής στάθμευση στην ως άνω οδό σε μετατροπή της οδού Νικηταρά από μονής σε διπλής κατεύθυνσης και παράλληλα την απαγόρευση στάθμευσης στην ως άνω οδό

044/2014 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 242/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετατροπή της οδού Νικηταρά από μονής σε διπλής κατεύθυνσης και παράλληλα την εκ περιτροπής στάθμευση στην ως άνω οδό σε μετατροπή της οδού Νικηταρά από μονής σε διπλής κατεύθυνσης και παράλληλα την απαγόρευση στάθμευσης στην ως άνω οδό

044/2014 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 242/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετατροπή της οδού Νικηταρά από μονής σε διπλής κατεύθυνσης και παράλληλα την εκ περιτροπής στάθμευση στην ως άνω οδό σε μετατροπή της οδού Νικηταρά από μονής σε διπλής κατεύθυνσης και παράλληλα την απαγόρευση στάθμευσης στην ως άνω οδό