352/2018 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 274/2011 Απόφασης Δ.Σ. (Περί αποζημιώσεων βάσει της Π.Α. 5/2007 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Πρεβέζης & Αργυροκάστρου μεταξύ των Ο.Τ. 995 & 996) ως προς το προσκυρωτέο τμήμα

352/2018 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 274/2011 Απόφασης Δ.Σ. (Περί αποζημιώσεων βάσει της Π.Α. 5/2007 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Πρεβέζης & Αργυροκάστρου μεταξύ των Ο.Τ. 995 & 996) ως προς το προσκυρωτέο τμήμα