070/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2013 Α.Δ.Σ (περί καθορισμού δόσεων και προθεσμίας καταβολής χρεών που προκύπτουν από μη βεβαιωμένες ταμειακά οφειλές, για την πληρωμή των οποίων δεν έχει προβλεφθεί διακανονισμός από συγκεκριμένη διάταξη)

070/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2013 Α.Δ.Σ (περί καθορισμού δόσεων και προθεσμίας καταβολής χρεών που προκύπτουν από μη βεβαιωμένες ταμειακά οφειλές, για την πληρωμή των οποίων δεν έχει προβλεφθεί διακανονισμός από συγκεκριμένη διάταξη)

070/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2013 Α.Δ.Σ (περί καθορισμού δόσεων και προθεσμίας καταβολής χρεών που προκύπτουν από μη βεβαιωμένες ταμειακά οφειλές, για την πληρωμή των οποίων δεν έχει προβλεφθεί διακανονισμός από συγκεκριμένη διάταξη)

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a