190/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70/2017 Α.Δ.Σ. (περί καθορισμού δόσεων και προθεσμίας καταβολής χρεών που προκύπτουν από μη βεβαιωμένες ταμειακά οφειλές για την πληρωμή των οποίων δεν έχει προβλεφθεί διακανονισμός από συγκεκριμένη πράξη

190/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70/2017 Α.Δ.Σ. (περί καθορισμού δόσεων και προθεσμίας καταβολής χρεών που προκύπτουν από μη βεβαιωμένες ταμειακά οφειλές για την πληρωμή των οποίων δεν έχει προβλεφθεί διακανονισμός από συγκεκριμένη πράξη

190/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70/2017 Α.Δ.Σ. (περί καθορισμού δόσεων και προθεσμίας καταβολής χρεών που προκύπτουν από μη βεβαιωμένες ταμειακά οφειλές για την πληρωμή των οποίων δεν έχει προβλεφθεί διακανονισμός από συγκεκριμένη πράξη