173/2019 – Τροποποίηση του από 15/03/2019 συμφωνητικού με την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ» για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

173/2019 – Τροποποίηση του από 15/03/2019 συμφωνητικού με την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ» για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

173/2019 – Τροποποίηση του από 15/03/2019 συμφωνητικού με την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ» για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a