194/2018 – Τροποποίηση του από 26.06.2017 συμφωνητικού με την «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

194/2018 – Τροποποίηση του από 26.06.2017 συμφωνητικού με την «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a