303/2018 – Τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου