383/2018 – Τροποποίηση των από 10.09.2018 συμφωνητικών με τις εταιρείες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» και «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου λόγω ακύρωσης του διαγωνισμού

383/2018 – Τροποποίηση των από 10.09.2018 συμφωνητικών με τις εταιρείες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» και «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου λόγω ακύρωσης του διαγωνισμού

383/2018 – Τροποποίηση των από 10.09.2018 συμφωνητικών με τις εταιρείες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» και «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου λόγω ακύρωσης του διαγωνισμού